094 524 1915 jutha9940@tanaitone.com
เราคือใคร

สิงหวิโรจน์ทนายความ

#civil prosecutor #ทนายปรึกษาคดีฟรี #รับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) #ทนายคดีวินัย ปกครอง อาญาทุจริต แพ่ง อาญา ครอบครัว คุ้มครองผู้บริโภค แรงงาน ที่ดิน ลิขสิทธิ์ ยาเสพติด ทวงหนี้ นักสืบ #ทุกคนต้องเข้าถึงความยุติธรรม #Smart thai Attorney
สอบถามเเละปรึกษาทีมงาน

094 524 1915

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทำไมต้องเลือกเรา

WHY CHOOSE US

ทุกคดีที่รับมาจะทุ่มเทหาทางให้ลูกความได้รับความยุติธรรม  เป็นไปตามหลักกฎหมายและประเพณีกฎหมาย รับผิดชอบคดีจนถึงที่สุด ไม่พาท่านนอกลู่นอกทาง  ไม่พาท่านติดในวังวนคดีความ  ทางออกที่ดีคือผลงานที่ดี

รับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) คดีปกครอง วินัย  คดีอาญาทุจริต คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีครอบครัวมรดก  คดีผู้บริโภค คดียาเสพติด คดีพิพาทที่ดิน คดีกู้ยืมหนี้สิน  ร่างสัญญา  ทวงหนี้  สืบทรัพย์บังคับคดี  และรับปรึกษาคดีความ

 “....ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”

“....ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”

Request A Quote

สอบถามปัญหาหรือปรึกษาสำนักงาน

ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
โทรสอบถาม 24 ชั่วโมง

144/165 หมู่ 4 ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตอบทุกคำถาม

094 524 1915

ข่าวเเละกิจกรรม อัพเดท

News and Events

เงินหาย

ประทุษร้าย

คดีของโจทก์ไม่มีมูล

Case Study

กฏหมายน่ารู้

19 พ.ค. 2567

เงินหาย

สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของธนาคารเมื่อเงินในบัญชีของลูกค้าหายไป ดังนี้ 1. เมื่อนำเงินฝากธนาคาร ตามกฎหมายเงินจะตกเป็นของธนาคาร แต่ธนาคารต้องคืนให้ลูกค้าครบจำนวน 2. หากมีคนถอนเงินโดยลูกค้าไม่..

อ่านรายละเอียด
12 พ.ค. 2567

ประทุษร้าย

ความหมายของ "ใช้กำลังประทุษร้าย" "ใช้กำลังประทุษร้าย" หมายถึงการกระทำที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังทางกายภาพหรือวิธีการอื่นใด รวมถึง: 1. การทำร้ายร่างกาย เช่น ก..

อ่านรายละเอียด
11 พ.ค. 2567

อาวุ

"อาวุธ" หมายความรวมถึง - สิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ - ประทุษร้ายร่างกาย - ถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ ป.อ.ม.1(5) #ทนายโตน Tel./ID: 094524191..

อ่านรายละเอียด
11 พ.ค. 2567

อาวุ

"อาวุธ" หมายความรวมถึง - สิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ - ประทุษร้ายร่างกาย - ถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ ป.อ.ม.1(5) #ทนายโตน Tel./ID: 094524191..

อ่านรายละเอียด
29 เม.ย. 2567

ที่ดินไม่มีเอกสาร

การซื้อขายที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในประเทศไทยนั้นมีความซับซ้อนและเสี่ยง เพราะที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือว่าไม่มีการจดทะเบียนกับทางราชการอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินอย่..

อ่านรายละเอียด
4 เม.ย. 2567

คุ้มครองประโยชน์

คำร้องตามมาตรา 254 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้: 1.คำขอให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ตามมาตรา 254(1) และคำขอให้จับกุมจำเลยตาม 254(4) เป็นคำขอฝ่ายเดียวโดยเคร่งครัด ศาลต้องอนุญาตโดยไม่ต้องรับฟังคู่ความอีกฝ่า..

อ่านรายละเอียด
28 ก.พ. 2567

ขอพิจารณาคดีใหม่

ฎ.7331/2540 ป.วิ.พ. มาตรา 199 จัตวา วรรคหนึ่ง กำหนดระยะเวลาในการขอให้พิจารณาใหม่ไว้เป็น 3 ประการ 1) จะต้องยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนด 15 วันนับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับ 2) ในกรณีมีพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบ..

อ่านรายละเอียด
28 ก.พ. 2567

จำเลยขาดนัด

ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ 1. ก่อนศาลพิพากษาคดี โดยการขออนุญาตยื่นคำให้การตามมาตรา 199 วรรคหนึ่ง ก. จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การมาศาลก่อนศาลพิพากษาคดี ข.ต้องแจ..

อ่านรายละเอียด
27 ก.พ. 2567

คดีของโจทก์ไม่มีมูล

Section 198 bis paragraph five. If the plaintiff fails to bring evidence to testify as per this section within the period prescribed by the Court, it shall be deemed that the plaintiff's case is groun..

อ่านรายละเอียด

ติดต่อสำนักงาน

144/165 หมู่ 4 ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

jutha9940@tanaitone.com

094 524 1915

ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดตามกฎหมาย